هنرمندان

هنر

نقاسی

نقاشی بوسیله ی انسانهای اولیه انجام گرفته است . از آن زمان بر دیواره غارها

نقاشی ها و کنده کاری های منقوش مشاهده میشود که قدمت آنها به 20000 سال پیش میرسد . در قرون گذشته نقاشی در تمدن های اولیه همواره نقش اساسی داشته و حتی اولین خط نیز تصویری بوده است ، در قرون جدید پس از سقوط امپراتوری رم نوبت به بازسازی شهر ها و مصور کردن آنها میرسد که بنام سبک ((‌ گوتیک )) معروف شده است . در قرون معاصر نیز سبک های مختلفی در نقاشی بوجود آمده که مانسریم و اوترخت ، باروک ، رئالیسم ، رمانتیسم ، امپرسیونیسم ، اکسپر سیونیسم ، کوبیسم و نقش های تخیلی از آن جمله اند .

کاریکاتور و مینیاتور نیز از انواع نقاشی محسوب میشوند .

یکی از اصول مهم در نقاشی شناخت رنگهاست . زرد ، قرمز و آبی را رنگهای اصلی میگویند که در کنار هم تشکیل مثلث رنگها را میدهند . از ترکیب رنگهای اصلی سایر رنگها حاصل میشوند . قرمز و زرد = نارنجی . آبی و زرد = سبز . آبی و قرمز = بنفش .

در مثلث رنگ ، هر کدام از رنگهای فرعی در مقابل یک رنگ اصلی قرار میگیرد . این دو رنگ را نسبت به هم مکمل یا متضاد میگویند.

به رنگهای سفید ، سیاه و خاکستری رنگهای خنثی میگویند که استفاده از آنها در زمینه کار موجب میشود تا دیگر رنگها بهتر جلوه نمایند .

در نقاشی برای نشان دادن فاصله های دور از انواع رنگهای خاکستری ، آبی و آبی کدر میتوان استفاده کرد .

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 21:38  توسط طیبه فرخنده  |